Arbeid & Inkludering

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Eit tilbod til personar som har behov for arbeid i skjerma virksomheit.

Arbeidsforberedende trening (AFT

Eit arbeidsretta tiltak for deg som har behov for å styrke dine muligheter for å komme i arbeid.