Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er eit arbeidsretta tiltak for deg som har behov for å styrke dine muligheter for å komme i arbeid.

Om tiltaket AFT

Arbeidsforberedende trening er eit arbeidsretta tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevna di i ei arbeidsmarkedsbedrift. Målsettinga med tiltaket er å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid. Du får oppfølging og rådgjeving frå ein tilretteleggar.

Kven kan søkje

Har du fått nedsatt arbeidsevne kan du få tilbod om arbeidsforberedende trening.

Korleis søkje?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.