Ledige stillinger

Ledig stilling som Administrasjonskoordinator

Administrasjonskoordinatorens oppgave er å utføre, vedlikeholde og utvikle administrative støttefunksjoner, for å bidra til at ansatte i fellesskap kan utgjøre en forskjell for den enkeltes vei til arbeidslivet.

Ledig stilling som Tilrettelegger

Tilretteleggers hovedoppgave er å veilede og tilrettelegge for våre kandidater i våre produksjonsavdelinger i Sykkylven og Stranda, og bidra til at den enkelte og selskapet når sine målsettinger. Tilrettelegger skal utgjøre en forskjell i den enkeltes vei til arbeidslivet, internt i Byrg eller i eksternt arbeid.