Om oss

To avdelingar
BYRG Kompetanse AS har avdelingar på Stranda og i Sykkylven. Vår produksjon er bl.a. fordelt på møbelproduksjon, monteringsoppdrag, delproduksjon/småproduksjon, tekstilprøver, jobbfrukt, uteaktivitetar og tiltakshåndtering. I tillegg produserer vi eplemost kvar haust. Hovudadministrasjon og kurslokaler er lokalisert på Stranda.

Godt arbeidsmiljø
Vi er ein produktiv og kreativ gjeng som etter kvart har samla ei brei fagkompetanse innan fleire område. Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit, som gir auka livskvalitet for den enkelte. Det oppnår vi gjennom å finne arbeidsoppåver som passer for den enkelte og å skape eit godt arbeidsmiljø som gir tryggheitt.

Miljøfyrtårn
Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at det i arbeidet med bransjens ansvar og muligheter innenfor disse feltene i fremtiden, vil gi større troverdighet når vi har tatt de nødvendige grep i eget hus.

Kvalitetspolitikk
Kvalitet og pålitelegheit skal prege vår virksomheit, både når det gjeld varer og tenester, og menneskelege ressursar. Dei grunnleggande verdiane skal prege organisasjonen i forhold til all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt. Byrg Kompetanse AS skal vere førstevalget for kjøp av varer og tenester for det lokale/regionale næringslivet, samt offentlege samarbeidspartnarar. Byrg Kompetanse er Equass-sertifisert.