Repair Café

Reparasjonskafé-konseptet stammer fra Nederland, hvor den første kafeen ble avholdt i Amsterdam i oktober 2009. I dag finnes det flere hundre reparasjonskafeer som avholdes mer eller mindre fast rundt omkring i Europa. På verdensbasis er det registrert over 1 500 kafeer. Tallet er sannsynligvis mye høyere.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og frivillige «fiksere» er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med. Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av – det skal holde å være litt handy. Du må også selv ta med delene du eventuelt trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeer er å gi ting lenger levetid. Varer ting lenger, reduseres avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeer vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner. I tillegg er arrangementene en fin sosial møteplass i lokalmiljøene.

Hvilke reparasjoner utføres?

Hva som kan repareres er i stor grad opp til arrangøren og «fikserne» – altså de frivillige reparatørene som stiller seg til disposisjon. Fikserne vil normalt sett kunne utføre typiske småreparasjoner på klær, tøy, leker, husholdningsapparater, sykler, interiør og andre mindre gjenstander som kan tas med inn i kafeen.

Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må ta med de delene du trenger for å få gjort reparasjonen. Og du må selv møte opp med gjenstandene du ønsker å få ordnet og samtidig delta på en sosial arena der du får og kan gi noe i samspill med andre.

Når og hvor?

Byrg Kompetanse organiserer en repair café i Byrg sine lokaler på Stranda (Kyrkjegata 23) en gang per måned, på en torsdag kveld fra kl. 19:00 til kl. 21.00. Du finner mer informasjon om aktuelle datoer på Repair Caféen sin Facebookside.

Velkommen!