Tilrettelegger

Arbeidssted: Sykkylven/Stranda

Byrg Kompetanse AS er en av de ledende attføringsbedriftene i Møre og Romsdal, og eies av Stranda og Sykkylven Kommune. Fagteamet består av 10 heltidsansatte fordelt mellom avdelingene Stranda og Sykkylven. Byrg utvikler og leverer tilrettelagte tjenester til over 50 brukere i tiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).

Organisasjonens hovedmål er å skaffe/tilby arbeid gjennom å legge til rette for utvikling hos den enkelte gjennom tilpassede arbeidsoppgaver internt i Byrg, eller under oppfølging i samarbeidende bedrifter.

Tilretteleggers hovedoppgave er å veilede og tilrettelegge for våre kandidater i våre produksjonsavdelinger i Sykkylven og Stranda, og bidra til at den enkelte og selskapet når sine målsettinger. Tilrettelegger skal utgjøre en forskjell i den enkeltes vei til arbeidslivet, internt i Byrg eller i eksternt arbeid.

Avdelingene arbeider som underleverandør til blant annet møbel- og stålindustri, samt med pakke- og monteringsarbeid og uteoppdrag. Byrg har et tett samarbeid med NAV, kommunene og næringslivet i regionen, og det kreves derfor gode evner til samhandling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Det må påregnes arbeid i begge avdelinger, etter nærmere avtale.

Hovedansvarsområder 

 • Veiledning og tilrettelegging (internt)  
 • Oppfølging av kandidater i tiltaket AFT (eksternt)
 • Yrkes- og karriereveiledning
 • Fagopplæring i samarbeid med opplæringskontor
 • Arbeidsgiveroppfølging
 • Produksjonsplanlegging
 • Kvalitetssikring av produkter og tjenester
 • Rapportering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sosialfaglig bakgrunn/erfaring
 • Veiledningserfaring/pedagogikk
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • God sosial kompetanse
 • Tydelige kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å se ressurser i enkeltmennesker 

Mangfold

Byrg Kompetanse ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, legning, funksjonshemming og etnisitet.  

Søknad sendes til:

Ingvild Sandnes

Daglig Leder

Epost: ingvild@byrgkompetanse.no

Mobil: 489 96 365

Vandelsattest må fremvises ved ansettelse.

Søknadsfrist: 11. september 2022

Ønsket oppstartsdato: snarest, etter avtale