Våre oppdragsgivere

Du finner våre oppdragsgivere i hele Møre og Romsdal. Mange av dem er relatert til den internasjonale møbelindustrien, men vi har også kunder fra andre viktige næringer i Møre og Romsdal.