Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er eit tilbod til personar som har behov for arbeid i skjerma virksomheit, med arbeidsoppgåver som er tilpassa yteevna kvar enkelt.

Kven kan få varig tilrettelagt arbeid?

Dersom du har, eller har søkt om uførestønad og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du vere ein aktuell kandidat for tiltaket.

Varigheit på tiltaket

Tiltaket er ikkje tidsbegrensa. Det skal likevel vurderast om det kan vere aktuelt med overføring til andre arbeidsretta tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Korleis søkje?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

VTA er en svært viktig del av min datters liv

Anne Brekke er mor til en av VTA-kandidatene i Sykkylven og leder i lokalforeningen NFU. – Arbeidsplassen i BYRG Kompetanse er en svært viktig del av min datters liv, forteller Brekke. – Hun gleder seg veldig til å gå på jobb og har fått en fantastisk hverdag! Hver søndag kveld smiler hun fra øre til øre og ser frem til en ny arbeidsuke i BYRG.

«Datteren min er en rolig jente med Downs Syndrom, og hun kommuniserer gjennom tegn til tale. Hun har behov for mye tilrettelegging og trygge omgivelser. Jeg setter enorm stor pris på måten BYRG ivaretar henne på. De ansatte tilpasser arbeidsoppgavene hennes ut fra de ressursene hun har og gir henne motivasjon til mestring.
Det er en ubeskrivelig glede som mor å få se at datteren min endelig får oppleve mestring og stolthet over å utføre eget arbeid, sier Brekke.
VTA er et svært verdifullt tilbud. På arbeid hos BYRG fylles dagene hennes med givende innhold og hun får et godt sosialt nettverk i trygge omgivelser.
Som mor er jeg jevnlig i kontakt med de ansatte i BYRG, og vi har en veldig god kommunikasjon, forteller Brekke. – Hver og en av dem er helt fantastisk, og jobben de gjør er uvurderlig!»