Velkommen

Vi arbeider sammen med mennesker som i periodar eller permanent har behov for ein tilrettelagt arbeidsplass. Tilretteleggingsarbeidet er eit samarbeid mellom NAV, Stranda og Sykkylven kommune.

To avdelingar
BYRG Kompetanse AS har avdelingar på Stranda og i Sykkylven. Vår produksjon er bl.a. fordelt på møbelproduksjon, monteringsoppdrag, delproduksjon/småproduksjon, tekstilprøver, jobb- og skulefrukt, uteaktivitetar og tiltakshåndtering. I tillegg produserer vi ein del eigne produkt og tjenester. Hovudadministrasjon og kurslokaler er lokalisert på Stranda.

Godt arbeidsmiljø
Vi er ein produktiv og kreativ gjeng som etter kvart har samla ei brei fagkompetanse innan fleire område. Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit, som gir auka livskvalitet for den enkelte. Det oppnår vi gjennom å finne arbeidsoppåver som passer for den enkelte og å skape eit godt arbeidsmiljø som gir tryggheitt.

Referanser

Jan Ivar Klokk, Nyborg AS
Vi produserer vifter og ventilasjonsutstyr til skip og offshore. Av erfaring har vi lært at god emballering løner seg, spesielt på produkt som skal utanlands. Byrg produserer kasser til oss på mål og leverer solide produkt som gjir god beskyttelse mot skader under transport til kunde. Opplever Byrg som ein solid samarbeidspartner med korte leveringstider.

Ole Vedvik, produktutvikler LK Hjelle
LK Hjelle lever av design og høg kvalitet. Vi er veldig nøye med å velge ut våre underleverandørar. Vi leverer kortreiste møbler til kvalitetsbevisste kjøpere.
BYRG Kompetanse har i mange år levert tjenester til oss. Det er BYRG Kompetanse som blant annet trer alle Siestastolar som blir levert frå vår fabrikk. Dette er eit tidkrevjande arbeid og det er til tider svært hektisk. Vi er glade for dette samarbeidet og håpar det vil fortsette i mange år.

Jan Egil Aure, Ekornes
Vi har hatt eit godt samarbeid med BYRG Kompetanse i fleire år. Dei produserer bl.a våre tekstilprøver når vi går over til nye kolleksjonar, dei limer og skjærer fleire tusen slipesvamp kvar veke, og pakkar infofolderar og beskyttelsesfilt til nokre av våre stolar.
Kvalitet og punktleg levering er viktig for oss, og vi kan stole på at BYRG Kompetanse leverer våre ordrer som vi krever. Det at vi er lokalisert kun få minutter frå kvarandre gjer samarbeidet smidig og enkelt. Vi ser fram til vidare samarbeid!

Kristin Vikenes, Slettvoll
BYRG Kompetanse as har ansvaret for å produsere alle stoffprøver og sjal til Slettvoll sine 19 butikkar. Vi er veldig fornøgde med å kunne levere stoffrullane våre til dykk, og få levert flotte tekstilprøver tilbake til avtalt tid.
Vi er svært fornøgde med samarbeidet!

Våre oppdragsgivere

Du finner våre oppdragsgivere i hele Møre og Romsdal. Mange av dem er relatert til den internasjonale møbelindustrien, men vi har også kunder fra andre viktige næringer i Møre og Romsdal.