Vi arbeider sammen med mennesker som i periodar eller permanent har behov for ein tilrettelagt arbeidsplass. Tilretteleggingsarbeidet er eit samarbeid mellom NAV, Stranda og Sykkylven kommune.

BYRG utfører delproduksjon på vegne av kunder, men har også totalansvar for kunders verdikjede, fra bestilling, mottak, bearbeiding og utsending.

To avdelingar
BYRG Kompetanse AS har avdelingar på Stranda og i Sykkylven. Vår produksjon er bl.a. fordelt på møbelproduksjon, monteringsoppdrag, delproduksjon/småproduksjon, tekstilprøver, jobbfrukt, uteaktivitetar og tiltakshåndtering. I tillegg produserer vi ein del eigne produkt og tjenester. Hovudadministrasjon og kurslokaler er lokalisert på Stranda.

Godt arbeidsmiljø
Vi er ein produktiv og kreativ gjeng som etter kvart har samla ei brei fagkompetanse innan fleire område. Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit, som gir auka livskvalitet for den enkelte. Det oppnår vi gjennom å finne arbeidsoppåver som passer for den enkelte og å skape eit godt arbeidsmiljø som gir tryggheitt.

Referanser

Nyborg AS
Vi produserer vifter og ventilasjonsutstyr til skip og offshore. Av erfaring har vi lært at god emballering løner seg, spesielt på produkt som skal utanlands. Byrg produserer kasser til oss på mål og leverer solide produkt som gir god beskyttelse mot skader under transport til kunde. Opplever Byrg som ein solid samarbeidspartner med korte leveringstider.

LK Hjelle
LK Hjelle lever av design og høg kvalitet. Vi er veldig nøye med å velge ut våre underleverandørar. Vi leverer kortreiste møbler til kvalitetsbevisste kjøpere.
BYRG Kompetanse har i mange år levert tjenester til oss. Vi er glade for dette samarbeidet og håpar det vil fortsette i mange år.

Ekornes
Vi har hatt eit godt samarbeid med BYRG Kompetanse i fleire år. Dei produserer bl.a våre tekstilprøver når vi går over til nye kolleksjonar, dei limer og skjærer fleire tusen slipesvamp kvar veke, og pakkar infofolderar og beskyttelsesfilt til nokre av våre stolar.
Kvalitet og punktleg levering er viktig for oss, og vi kan stole på at BYRG Kompetanse leverer våre ordrer som vi krever. Det at vi er lokalisert kun få minutter frå kvarandre gjer samarbeidet smidig og enkelt. Vi ser fram til vidare samarbeid!

Slettvoll
BYRG Kompetanse as har ansvaret for å produsere alle stoffprøver og sjal til Slettvoll sine 19 butikkar. Vi er veldig fornøgde med å kunne levere stoffrullane våre til dykk, og få levert flotte tekstilprøver tilbake til avtalt tid.
Vi er svært fornøgde med samarbeidet!

Elementa
Vinteren 2023 hadde vi gleden av å samarbeide med Byrg Kompetanse på Stranda i forbindelse med leveranse av lydabsorberende skjermer og møbler til Redd Barnas nye lokaler på Hasle i Oslo. Oppdragsgiveren og interiørarkitektene hos Romlaboratoriet var opptatt av å utforske gjenbruk, samt lokal og inkluderende produksjon. Dette resulterte i en unik produktserie basert på Feltpix-prinsippet, en ny fletteteknikk for filt utviklet av designer Johan Ørbeck Aase. Byrgs rolle var å kutte og flette filtremser for bordskjermer, gulvskjermer og skapdører. Vi ble dypt imponert over engasjementet, positiviteten og profesjonaliteten til alle hos Byrg, både i ledelsen og produksjonen. Det var spesielt gledelig å se den høye kvaliteten på sluttproduktet, til tross for at det var et helt nytt produkt med stramme tidsfrister. Fra start til slutt var det en glede å jobbe med de fantastiske og dyktige menneskene hos Byrg. Vi ser frem til neste mulighet for samarbeid.

Våre oppdragsgivere

Du finner våre oppdragsgivere i hele Møre og Romsdal. Mange av dem er relatert til den internasjonale møbelindustrien, men vi har også kunder fra andre viktige næringer i Møre og Romsdal.