1. Lederskap

BYRG Kompetanse utøver god ledelse og viser samfunnsansvar. Vi fremmer sosial rettferdighet ved å jobbe for inkludering i samfunnet. Vi setter ambisiøse mål for organisasjonen og tjenesteleveransen, og oppmuntrer til å følge best mulig praksis. BYRG Kompetanse forplikter seg til kontinuerlig læring og innovasjon.

Kriterium 1

BYRG Kompetanse definerer og implementerer visjon, formål og verdier for tjenesteleveransen ved å etablere ambisiøse mål for BYRG Kompetanse og tjenestene.

Indikator 1: BYRG Kompetanse har implementert visjon, formål, og verdier.

Strategiplan 2022-2025 | Vedtekter | Beskrivelse | Evaluering 2024

Indikator 2: Ansatte synliggjør sine bidrag til implementering av BYRG Kompetanses visjon, formål og verdier.

Beskrivelse | Evaluering 2024

Kriterium 2

BYRG Kompetanse definerer og anvender et system for ledelse som fremmer en kultur for fokus på kvalitet.

Indikator 3: BYRG Kompetanse praktiserer måter å arbeide på som bidrar til en felles kultur for fokus på kvalitet i organisasjonen.

Beskrivelse | Evaluering 2024

Kriterium 3

BYRG Kompetanse viser at de forplikter seg til å nå langsiktige kvalitetsmål, å ha fokus på kontinuerlig læring og innovasjon og anvendelse av ny teknologi.

Indikator 4: BYRG Kompetanse definerer og gjennomfører organisasjonens retningslinjer for kvalitet.

Kvalitetspolitkk

Indikator 5: Byrg Kompetanse har definert langsiktige kvalitetsmål og kan vise til aktiviteter som fremmer kontinuerlig læring, innovasjon og anvendelse av ny teknologi.

Beskrivelse | Evaluering 2024

Kriterium 4

BYRG Kompetanse viser at de forplikter seg til å nå langsiktige kvalitetsmål, å ha fokus på kontinuerlig læring og innovasjon og anvendelse av ny teknologi.

Indikator 6: BYRG Kompetanse gjennomfører årlig planlegging og har en årsplan.

Årsplan 2024

Indikator 7: BYRG Kompetanse foretar en gjennomgang av målene og resultatene for tjenesteleveransen som er beskrevet i planen.

Beskrivelse | Evaluering 2024

Kriterium 5

BYRG Kompetanse forplikter seg til å jobbe for sosial rettferdighet og aktiv samfunnsinkludering av tjenestemottakerne.

Indikator 8: BYRG Kompetanse viser et konkret engasjement for å fremme sosial rettferdighet og aktiv inkludering av tjenestemottakeren.

Beskrivelse | Evaluering 2024

Kriterium 6

BYRG Kompetanse viser sitt samfunnsansvar gjennom å forplikte seg til å levere bærekraftige aktiviteter som bidrar til samfunnet.

Indikator 9: BYRG Kompetanse kan vise til konkret engasjement og konkrete handlinger for å synliggjøre sitt samfunnsansvar.

Beskrivelse | Evaluering 2024