Administrasjonskoordinator

Arbeidssted: Stranda

Byrg Kompetanse AS er en av de ledende attføringsbedriftene i Møre og Romsdal, og eies av Stranda og Sykkylven Kommune. Fagteamet består av 10 heltidsansatte fordelt mellom avdelingene Stranda og Sykkylven. Byrg utvikler og leverer tilrettelagte tjenester til over 50 brukere i tiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).

Organisasjonens hovedmål er å skaffe/tilby arbeid gjennom å legge til rette for utvikling hos den enkelte gjennom tilpassede arbeidsoppgaver internt i Byrg, eller under oppfølging/overgang til eksterne bedrifter.  

Administrasjonskoordinatorens oppgave er å utføre, vedlikeholde og utvikle administrative støttefunksjoner, for å bidra til at ansatte i fellesskap kan utgjøre en forskjell for den enkeltes vei til arbeidslivet. Vi ser for oss en medarbeider med hjerte for, og interesse for mennesker, som er handlekraftig, ryddig, og trives i en allsidig rolle. Rette vedkommende vil bli en nøkkelperson i bedriftens administrasjonsavdeling, og en viktig bidragsyter til et godt og humørfylt arbeidsmiljø i begge avdelinger. Som en del av teamet vil man få muligheten til å arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.


De administrative oppgavene skal utføres innen:

 • Markedsføring og sosiale medier
 • Internt systemvedlikehold (håndbøker, HMS/ journalsystem, infoskjermer m.m.)
 • Kreative aktiviteter for måloppnåelse
 • Prosjektarbeid
 • Eventplanlegging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller erfaring med liknende arbeid er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • God sosial kompetanse
 • Initiativrik- iverksetter
 • Strukturert og effektiv
 • Samarbeidsvillig

Mangfold

Byrg Kompetanse ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, legning, funksjonshemming og etnisitet.  

Søknad sendes til:

Ingvild Sandnes

Daglig Leder

Epost: ingvild@byrgkompetanse.no

Mobil: 489 96 365

Vandelsattest må fremvises ved ansettelse.

Søknadsfrist: 9.september 2022

Ønsket oppstartsdato: snarest, etter avtale

Stillingen kan tilrettelegges for søkere med behov for redusert stillingsprosent.