Vi søker tilrettelegger – midlertidig stilling

Arbeidssted: Stranda                    

Byrg Kompetanse AS er en av de ledende attføringsbedriftene i Møre og Romsdal, og eies av Stranda og Sykkylven Kommune. Fagteamet består av 10 heltidsansatte fordelt mellom avdelingene Stranda og Sykkylven. Byrg utvikler og leverer tilrettelagte tjenester til over 50 ansatte i tiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).

Organisasjonens hovedmål er å skaffe/tilby arbeid til dem som trenger en tilrettelagt arbeidsplass. Dette gjør vi gjennom tilpassede arbeidsoppgaver internt i Byrg, eller under oppfølging i samarbeidende bedrifter. Selskapet fungerer som produksjonspartner og underleverandør til næringslivet.  

Avdelingsleder på Stranda skal jobbe deltid med et internt prosjekt med varighet frem til sommeren 2024, og vi har dermed behov for en ekstra ressurs i avdelingen inntil hun er tilbake. Det er tre tilretteleggere i produksjonen på Stranda. 

Hovedoppgaver:

  • Veilede- og tilrettelegge for tiltaksansatte
  • Daglig produksjonsplanlegging
  • Kvalitetssikring av produkter og tjenester

For å lykkes i jobben bør du ha god sosial kompetanse og tydelige kommunikasjonsferdigheter på norsk. Personlig egnethet vil derfor være avgjørende i vurderingen. 

Byrg Kompetanse ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer til å søke, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, legning, funksjonshemming og etnisitet. 

Kontakt:  

Daglig Leder Ingvild Sandnes

Epost: ingvild@byrgkompetanse.no

Mobil: 489 96 365

Vandelsattest må fremvises

Søknadsfrist: snarest

Ønsket oppstartsdato: snarest

Innovasjon med sosial betydning

Tidligere i 2023 fikk BYRG i oppdrag å lage funksjonelle skjermvegger for Elementa.

Designet bygger på gjenbruk og lokalproduksjon, og er laget av norsk ullfilt fra Sjølingstad Uldvarefabrik

Disse er plassert sammen med andre innovative møbler i Redd Barna sine nye lokaler som nå er nominert til årets Designers Saturday Oslo Interior Awards! I tillegg er bygget også nominert til Oslo Bys Arkitekturpris.

BYRG setter pris på å få være en del av et større og kreativt prosjekt, og at prosjektet har fått så mye og fortjent anerkjennelse.

Foto: kevinfauske.no

BYRG Kompetanse AS er tilbake fra ferie

Vi er tilbake fra ferie og både produksjonen i Sykkylven og på Stranda er åpen. Er du nysgjerrig på hva vi driver med og om vi kan bistå deg/din bedrift? Ta turen innom eller kontakt oss på ingvild@byrgkompetanse.no

Velkommen til Repair Café

Etter en lang pause har vi startet opp reparasjonskaféen igjen på Stranda.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og frivillige «fiksere» er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med. Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av – det skal holde å være litt handy. Du må også selv ta med delene du eventuelt trenger, som knapper, bryter og liknende.

Byrg Kompetanse organiserer en repair café i Byrg sine lokaler på Stranda (Kyrkjegata 23) en gang per måned, på en torsdag kveld fra kl. 19:00 til kl. 21.00. Du finner mer informasjon om aktuelle datoer på Repair Caféen sin Facebookside.

Velkommen!

Miljøfyrtårn

Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at det i arbeidet med bransjens ansvar og muligheter innenfor disse feltene i fremtiden, vil gi større troverdighet når vi har tatt de nødvendige grep i eget hus.

Byrg Kompetanse AS forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner.

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Vi tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

Helt med

Å være medlem av Helt Med skal henge høyt og vise at en tar samfunnsansvar og engasjement overfor de som står med en avstand til arbeidslivet. Byrg samarbeider med Helt Med for å forsterke dette arbeidet i Stranda, Sykkylven og Fjord.

Vi gleder oss til fortsettelsen.